Sprungziele
Seiteninhalt

Андреа Петрова

Герд Баумер, бивш районен управител и партиен председател, а също така и учител по професионална подготовка в училищата на промишлеността в град Кел, проведе разговор по въпросите свързани с обучението, напредъка и целите с Андреа Петрова, обучаваща се като специалист по ресторантите в Европа парк Руст.
Андреа Петрова беше една от първите практикантки в рамката на програмата по квалификация Ортенау – Видин, която абсолвира практиката си в Ортенау. Успешните й опити по време на практиката в Европа парк Руст бяха причината, Андреа да започне дуалното си обучение и да задълбочи познанията си по немски език. От Септември 2015г. Андреа абсолвира дуалното си обучение като специалист по ресторантите в Европа парк.
Герд Баумер описва Андреа Петрова като много мотивирана, с много добри познания и ясни цели. Разговора беше проведен на немски език, но по мнението на ученичката са необходими още доста познания до задоволителното владеене на езика.
Досегашният старт на обучението си в Европа парк Руст, Андреа го усеща като положителен и тя би препоръчала и на българските си приятели от град Видин по всяко време дуалното обучение.

Следва кратко изложение на разговора от 25.01.2016г.:

Андреа Петрова от Видин България

Bild vergrößern: Andrea Petrova / Андреа Петрова
Andrea Petrova / Андреа Петрова

Европа парк Руст обучаваща се като специалист по ресторантите.

Цели

 • Изпит като калфа по професията специалист по ресторантите.
 • Следващи цели Майсторка по ресторантите.
 • Евентуално заявленея за работа при верига хотели в Германия или при възможност в България.

История

 • 8 седмичен стаж в Европа парк Руст през 2013г.
 • Матура във Видин, България с чужд език немски през 2014г.
 • 5 месечна практика в сладкарница в Чехия през 2014г.
 • 1 месечна практика в телекомуникационно дружество в Чехия през 2015г.
 • 4 седмичен практика II в Европа парк Руст през 2015г.
 • От септември 2015г. договор като специалист по ресторантите в Европа парк Руст.

Събран опит

 • Малко позниания по немски по време на стажа в Европа парк.
 • Никакви позниания по чешки по време на стажа си там.
 • Дълги пътувания към мястото на практика Европа парк Руст през 2013г. от Видин, България и обратно с автобус (еднодневно пътуване и в двете посоки).
 • Училищата на промишлеността в град Кел са много по-добре оборудвани в сравнение с училищата във Видин, България.
 • Може да разбира почти всичко по преподаваните предмети в училищата на промишлеността в град Кел, само при някои по-специфични думи й липсват познания по немски език.

Умения и отговорности

 • Госпожа Петрова е самостоятелно отговорна за 5 маси в хотел Colosseo Европа парк.
Seite zurück Nach oben